Tekst splitsen in verschillende kolommen met de wizard Tekst naar kolommen

U kunt de tekst van een of meer cellen over meerdere cellen verdelen. Dit wordt parseren genoemd en is het tegengestelde van samenvoegen, waarbij u de tekst van twee of meer cellen samenvoegt in één cel. U kunt bijvoorbeeld als volgt een kolom met volledige namen splitsen in één kolom met voornamen en één kolom met achternamen:.

Klik op Gegevens> Tekst naar kolommen. Er wordt een wizard weergegeven die u door het proces leidt. Hier ziet u een hoe dit werkt:

 1. Selecteer de cel of de kolom met de tekst die u wilt splitsen.

  Opmerking :  Selecteer zoveel rijen als u wilt, maar niet meer dan één kolom. Zorg ervoor dat er aan de rechterkant voldoende lege kolommen zijn, zodat er geen gegevens worden overschreven. Als er niet voldoende lege kolommen zijn, voegt u deze toe.

 2. Klik op Gegevens >Tekst naar kolommen.Word-document en bewerkingsopties op de achtergrond
 3. De wizard Tekst naar kolommen wordt weergegeven. Klik op Gescheiden > Volgende.
 4. Schakel het selectievakje Spatie in en schakel de overige selectievakjes uit. Of schakel Komma en Spatie in, als uw tekst op die manier moet worden gesplitst (Smits, Jan, met een komma en een spatie tussen de namen). In het venster Voorbeeld van gegevens wordt een voorbeeld van het resultaat weergegeven.Dialoogvenster Gegevenstabel
 5. Klik op Volgende.
 6. In deze stap kiest u de opmaak van de nieuwe kolommen of kiest u voor de standaard opmaak. Als u een eigen opmaak wilt kiezen, selecteert u de gewenste opmaak, zoals Tekst en klikt u op de tweede kolom met gegevens in het venster Voorbeeld van gegevens en klikt u nogmaals op dezelfde opmaak. Herhaal dit voor alle kolommen in het venster Voorbeeld van gegevens.De tabellen in een veel-op-veel-relatie
 7. Klik op de knop Dialoogvenster samenvouwen, knopafbeelding rechts van het vak Bestemming om het dialoogvenster samen te vouwen.
 8. Selecteer de cellen in het werkblad waarin u de gesplitste gegevens wilt plakken. Als u bijvoorbeeld de volledige naam in een voornaam en een achternaam verdeelt, selecteert u het juiste aantal cellen in twee afzonderlijke kolommen.Opnieuw gegroepeerde clip: elementen verwijderd, opnieuw uitgelijnd en gekleurd
 9. Klik op de knop Dialoogvenster uitvouwen, knopafbeelding om het dialoogvenster uit te vouwen en klik vervolgens op Voltooien.Het dialoogvenster uitvouwen als u de cellen hebt geselecteerd.