Fries volkslied klinkt niet meer op lokale weg na klachten omwonenden

Friesland maakt korte metten met een proef op de N357, de nieuwe provinciale weg tussen Leeuwarden en Stiens. Als het verkeer ter hoogte van Jelsum over wegmarkering rijdt, zijn sinds dit weekend tonen van het Fries volkslied, De Alde Friezen, te horen. Omwonenden hebben er last van en klaagden massaal.

Source: NU.NL